Szó magyarázat

Ezen az oldalon megtalálhatja a legfontosabb kifejezéseket és jellemzőket, így garantáltan az Önnek legmegfelelőbb anyagokat választja majd ki.

Fordított tető

Amikor a hőszigetelés a lapostető vízszigetelése fölé (kívülre) kerül. Egyenes rétegrend; amikor a vízszigetelés a hőszigetelés felett (kívül) van. Duo-, vagy kettős hőszigetelésű lapostető, amikor hőszigetelés a vízszigetelés alatt ill. felett is van. Alatta tetszés szerinti anyagtípus, felette csak zártcellás hőszigetelő alkalmazható.

Hőátbocsátási tényező

- Jele: U

- Mértékegysége: W/m²K

Egy adott épületszerkezetre jellemző érték. Megmutatja, hogy a szerkezet egységnyi felületén, időegység alatt mekkora hőmennyiség áramlik át egységnyi hőmérséklet-különség esetén.

A hőátbocsátási tényező a hővezetési ellenállás reciproka.

U = 1 / (Rse

+ Σ (d / λ) + Rsi)

A hőtechnikai szabvány az egyes épületszerkezetekre határoz meg hőátbocsátási tényezőre vonatkozó követelményértékeket.

Hőhíd

Lehet alaki, vagy szerkezeti.

- Alaki: amikor a térelhatároló alakja miatt (épületsarok, ablakkáva, belső fal csatlakozása külső falhoz, stb.) a ’fűtött/melegedő’ felület kisebb, mint a ’hűlő’ (nyáron fordítva).

- Szerkezeti: amikor adott épületrészen a környező térelhatároló anyagaihoz képest jobb hővezető / rosszabb hőszigetelő képességű anyag kerül beépítésre (pl. koszorúk, áthidalók, vb. vázak,  stb.).

Hőszigetelés

Hőszigetelő anyagnak tekinthető a λ ≤ 0,07 W/mK hővezetési tényezővel jellemzett termék. Mivel a legtöbb építőanyag jó hővezető (beton, acél, kő, tömör tégla, stb.) ezért csak hőszigetelő anyagból álló épületszerkezeti rétegekkel biztosítható a gazdaságosság és a megfelelő komfort elérése.

Nyomószilárdság

Egy (építő)anyag belső ellenállása a nyomóerők miatti alakváltozással szemben, ami függ az anyag sűrűségétől és szerkezetétől. A különböző építőanyagok nyomószilárdsága nagy határok között változik.

- Jele: Rv

- Mértékegysége: N/mm2 → MPa (1000 kPa)

Egyes hőszigetelőanyagok esetében számottevő nyomószilárdság nem határozható meg, mert viszonylag kis terhelés hatására (már) összenyomódnak, ezért jellemzésük adott (rövid idejű terhelésre; 10%-os, tartós terhelésre; 2%-os) összenyomódáshoz tartozó nyomófeszültséggel történik (amit köznyelvileg általában azonosítanak a nyomószilárdsággal).

Páradiffúziós ellenállás

Páradiffúziós ellenállási szám mértékegység nélküli együttható, jele: μ. A μ érték egy viszony-szám, ami egy adott vastagságú levegőben áramló párasebességét - aminek értéke 1 - viszonyítja az ugyanolyan vastagságú egyéb anyagban mérhető pára átjutási sebességéhez.

Zártcellás polisztirolhab

Olyan polisztirol (PS) hőszigetelő anyag (extrudált /XPS/) aminek vízfelvétele 0,2% alatti, azaz maximális vízfelvétel esetén sem változik számottevően hőszigetelő képessége.